Θεματικές Πύλες - Browse By Librarian
Browse guides alphabetically, by subject, or by librarian


  Search: 
 
Jump To:  
Ανοικτή Πρόσβαση
by Petros Artemi - Last Updated Mar 15, 2017
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Πρότυπο IEEE
by Anna Charalambous - Last Updated May 20, 2014
Μηχανολογία και Μηχανική Υλικών
by Anna Charalambous - Last Updated Sep 6, 2016
Καλύπτει θέματα για Μηχανολόγους και Μηχανικούς Υλικών
Ηλεκτρολογία
by Anna Charalambous - Last Updated Feb 26, 2016
Καλύπτει θέματα Ηλεκτρολογίας
Computer Assisted Language Learning (CALL)
by Μιχάλης Κτωρής - Last Updated Jul 5, 2016
The programme is offered in English as a common language of the international community and since it is the most commonly taught language in CALL. An excellent knowledge of English is thus required.
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Νοσηλευτική
by Μιχάλης Κτωρής - Last Updated Nov 29, 2016
Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Νοσηλευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Μαιευτική
by Μιχάλης Κτωρής - Last Updated Oct 10, 2016
Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Μαιευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Περιβαλλοντικές επιστήμες
by Φωτεινή Νικολαΐδου - Last Updated Apr 26, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα της επιστήμης περιβάλλοντος
Γεωπονικές επιστήμες
by Φωτεινή Νικολαΐδου - Last Updated Jun 2, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστες σε θέματα γεωπονίας
Οδηγός για το πρότυπο APA
by Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Mar 4, 2016
Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Οικονομικά
by Αθανασία Παναγιώτου - Last Updated Mar 13, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα των Οικονομικών
Τουρισμός
by Αθανασία Παναγιώτου - Last Updated Nov 29, 2016
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα Τουρισμού
Οδηγός για το πρότυπο APA
by Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Mar 4, 2016
Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για ακαδημαϊκούς
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Jan 19, 2017
Η πύλη περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτές σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης.
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές ΕΣΔ
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Sep 13, 2016
Δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σε ότι αφορά τη μορφή και τη δομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος ΕΣΔ.
Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Mar 2, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα Επικοινωνίας και Διαδικτύου

Receive Email Updates

Receive email alerts whenever guides of interest to you are published.

Register for Email Alerts

Featured Librarian

Profile Image
Anna Charalambous

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης