Θεματικές Πύλες - Browse All Guides
Browse guides alphabetically, by subject, or by librarian


  Search: 
 
Jump To:  C | #

C
Computer Assisted Language Learning (CALL)
by Μιχάλης Κτωρής - Last Updated Jul 5, 2016
The programme is offered in English as a common language of the international community and since it is the most commonly taught language in CALL. An excellent knowledge of English is thus required.
#
Οδηγός για το πρότυπο APA
by Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Mar 4, 2016
Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Οικονομικά
by Αθανασία Παναγιώτου - Last Updated Mar 13, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα των Οικονομικών
Νοσηλευτική
by Μιχάλης Κτωρής - Last Updated Nov 29, 2016
Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Νοσηλευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Πρότυπο IEEE
by Anna Charalambous - Last Updated May 20, 2014
Περιβαλλοντικές επιστήμες
by Φωτεινή Νικολαΐδου - Last Updated Apr 26, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα της επιστήμης περιβάλλοντος
Τουρισμός
by Αθανασία Παναγιώτου - Last Updated Nov 29, 2016
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα Τουρισμού
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για ακαδημαϊκούς
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Jan 19, 2017
Η πύλη περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτές σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης.
Μαιευτική
by Μιχάλης Κτωρής - Last Updated Oct 10, 2016
Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Μαιευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Μηχανολογία και Μηχανική Υλικών
by Anna Charalambous - Last Updated Sep 6, 2016
Καλύπτει θέματα για Μηχανολόγους και Μηχανικούς Υλικών
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές ΕΣΔ
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Sep 13, 2016
Δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σε ότι αφορά τη μορφή και τη δομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος ΕΣΔ.
Ηλεκτρολογία
by Anna Charalambous - Last Updated Feb 26, 2016
Καλύπτει θέματα Ηλεκτρολογίας
Ανοικτή Πρόσβαση
by Petros Artemi - Last Updated Mar 15, 2017
Γεωπονικές επιστήμες
by Φωτεινή Νικολαΐδου - Last Updated Jun 2, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστες σε θέματα γεωπονίας
Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Mar 2, 2017
Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα Επικοινωνίας και Διαδικτύου

Receive Email Updates

Receive email alerts whenever guides of interest to you are published.

Register for Email Alerts

Featured Librarian

Profile Image
Αθηνά Ευαγόρου
Contact Info
Κιτίου Κυπριανού 38, 3041 Λεμεσός
Κτήριο Paradise, 1ος όροφος, γραφείο 213
τηλ: +357-25002405
athinoula.evagorou@cut.ac.cy
Send Email

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης