Skip to main content Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης | Συνδέσου με τη γνώση

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα της επιστήμης περιβάλλοντος

Βάσεις δεδομένων

Οι Βάσεις Δεδομένων είναι οργανωμένες συλλογές δεδομένων μέσα από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει άρθρα επιστημονικών ή/και ποικίλης ύλης περιοδικών, εφημερίδων, εισηγήσεις συνεδρίων, πατέντες, ενίοτε και κεφάλαια βιβλίων. Παρέχουν τη δυνατότητα της απλής ή της σύνθετης αναζήτησης, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά σε συνδυασμό με τις στρατηγικές αναζήτησης. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να διαχωριστούν σε πολυθεματικές ή εξειδικευμένες σ'ένα επιστημονικό κλάδο.

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε τα άρθρα μπορείτε να τα βρείτε σε διάφορες μορφές:

  1. Αναφορά (citation): Περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες του άρθρου πχ. τίτλος, συγγραφέας, χρονολογία, τόμος κλπ.
  2. Περίληψη (abstract)Περιλαμβάνει τις πληροφορίες παραπομπής του άρθρου και μια σύντομη περίληψη του περιεχομένου του. 
  3. Πλήρες κείμενο (full text)Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο του άρθρου είτε σε μορφή html ή σε μορφή pdf ή και τα δύο.

Για την πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να ενωθείς με το δίκτυο του Πανεπιστημίου εγκαθιστώντας το λογισμικό AnyConnect στον υπολογιστή σου. Βρες τις σχετικές πληροφορίες εδώ ή παρακολούθησε το αντίστοιχο video από το κανάλι της Βιβλιοθήκης.

Βάσεις δεδομένων στο θέμα σου

Επιλέξτε μία από τις επόμενες βάσεις δεδομένων για να βρείτε υλικό για το θέμα που σας ενδιαφέρει.

Environment Complete

Περιέχει περισσότερες από 2,4 εκατομμύρια εγγραφές που χρονολογούνται από το 1888 καθώς και περισσότερες από 190 μονογραφίες. Η βάση δεδομένων περιέχει επίσης πλήρες κείμενο για περισσότερα από 920 περιοδικά.

GreenFile

Παρέχει πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης επίδρασης στο περιβάλλον. Το περιεχόμενο της βάσης καλύπτει θέματα για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την πράσινη ανάπτυξη, τη ρύπανση, τη γεωργία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση, και πολλά άλλα.

Oceanic Abstracts

Αυτή η βάση δεδομένων επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παγκόσμια τεχνική βιβλιογραφία σχετικά με το θαλάσσιο και το υδάτινο περιβάλλον. Περιλαμβάνει υλικό για τη θαλάσσια βιολογία και ωκεανογραφία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μη ζωντανούς πόρους, μετεωρολογία και γεωλογία, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομοθετικά θέματα.

ToxPlanet

Η βάση δεδομένων ToxPlanet παρέχει λύσεις στη λήψη αποφάσεων βοηθώντας τα άτομα που ασχολούνται με τη χημική ασφάλεια να διαχειριστούν τις επιπτώσεις που έχουν οι χημικές ουσίες στους ανθρώπους, τον εργασιακό χώρο και το περιβάλλον.

 

Ελληνικές βάσεις Δεδομένων

Φιλότης: Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση

 
Οι εγγραφές αφορούν δημοσιεύσεις για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον, καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1925-1995 και συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.0 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι θεματικές κατηγορίες του έργου αφορούν τη Δασολογία, τις Βιοεπιστήμες, το Περιβάλλον.

Βάσεις δεδομένων γενικού περιεχομένου

Cambridge University Press

Αυτή η βάση προσφέρει πάνω από 300 ακαδημαϊκά περιοδικά αξιολογημένα από ομότιμους από ένα ευρύ φάσμα επιστημών.

JSTOR

Οι συλλογές της JSTOR καλύπτουν επιστημονικό υλικό με πρόσβαση στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, των τεχνών των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, της υγείας, της βιολογίας, της βοτανικής και των φυτικών επιστημών.  

ProQuest Dissertation & Thesis (PQDT)

Παρέχει την πιο πλούσια και ολοκληρωμένη συλλογή διατριβών και πτυχιακών εργασιών στον κόσμο από το 1743 μέχρι και σήμερα. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το πλήρες κείμενο από το 1997 και σε κάποιες εργασίες πριν από αυτό. Καλύπτει θέματα οικονομίας, ιατρικής, τεχνολογίας, γεωργίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, τέχνης κλπ

Science Direct

Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και βιβλία πλήρους κειμένου

Scopus

Βιβλιογραφική βάση δεδομένων, με δυνατότητα διασύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της Βιβλιοθήκης

Taylor & Francis Online

Η βάση αυτή καλύπτει βιβλία και άρθρα από τους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, της τεχνολογίας, της ιατρικής και της έρευνας

Wiley Online Library (Wiley-Blackwell)

Περιλαμβάνει μια διεπιστημονική συλλογή διαδικτυακών πηγών που καλύπτει θέματα των επιστημών ζωής, των φυσικών επιστημών, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και υγείας.

Εξασφαλίστε την ποιότητα στην εργασία σας

* Χρησιμοποιήστε έγκυρες, επιστημονικές και αξιολογημένες (peer reviewed) πηγές για την εργασία σας, εξασφαλίζοντας έτσι ποιότητα και τεκμηρίωση στα όσα γράφετε.  

* Στις βάσεις Web of Science και Scopus θα βρείτε τι έρευνα έγινε στο θεματικό σας αντικείμενο αλλά και τις αναφορές που συγκέντρωσαν τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν.

 

SCOPUS refine your research 

© Copyright 2018 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης