Ηλεκτρονικά βιβλίαΛεξικά & Εγκυκλοπαίδειες
This is the "Μεθοδολογία Εργασίας" page of the "Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου   Tags: internet, διαδίκτυο, επικοινωνία, μαζική επικοινωνία  

Η πύλη καλύπτει τους σπουδαστές σε θέματα Επικοινωνίας και Διαδικτύου
Last Updated: Mar 2, 2017 URL: http://libguides.cut.ac.cy/communication_studies Print Guide

Μεθοδολογία Εργασίας Print Page
  Search: 
 
 

Βιβλιοθήκη 24/7

Η Βιβλιοθήκη προσβάσιμη και από το σπίτι σου!

Για την ασφαλή σύνδεσή σου με το δίκτυο του Πανεπιστημίου και την πλήρη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. πληκτρολόγησε τη διεύθυνση https://vpn.cut.ac.cy για να συνδεθείς με το δίκτυο του Πανεπιστημίου
  2. επέλεξε το group (πχ. φοιτητής) στο οποίο ανήκεις
  3. πληκτρολόγησε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password)
  4. επέλεξε connect

Eγκατέστησε το λογισμικό Cisco anyconnect ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο για να είστε πάντα συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect

 

Πίνακας Επιλογής Εργαλείου Αναζήτησης

Παντογνώστης
Αλφαβητικός Κατάλογος Βάσεων Δεδομένων Google Scholar Αλφαβητικός Κατάλογος Περιοδικών Αλφαβητικός Κατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων (E-Book) Google ΚΤΙΣΙΣ
Άρθρα ● (1, 2) ● (3)  
Άρθρα Ανοικτής Πρόσβασης ● (1, 2, 4)  ●  ● (3)   
Βιβλία (έντυπο υλικό)      
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες  
E-Books ● (4) ● (1)      
Πτυχιακές Εργασίες (Φοιτητών ΤΕΠΑΚ)  
Πτυχιακές Εργασίες   ● (1)  

Οπτικοακουστικό υλικό

Ιστοσελίδες ● (5)
Δημοσιεύσεις Καθηγητών ΤΕΠΑΚ

(1) - επιλογή Βάσης Δεδομένων σχετικής με το θέμα μας (απαιτείται σχετική εμπειρία) 

(2) - αναζητούνται μόνο οι βάσεις δεδομένων στις οποίες το ΤΕΠΑΚ πληρώνει συνδρομή ή και μερικά αξιόλογα αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης

(3) - για να εντοπιστεί ένα τεκμήριο πρέπει να είναι γνωστά όλα τα βιβλιογραφικά του στοιχεία

(4) - γίνεται αναζήτηση μόνο σε ένα μέρος της συλλογής

(5) - με πολλή προσοχή - υπάρχει κίνδυνος χρήσης μη έγκυρων πληροφοριών

 

 

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

Ο οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών. Δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και περιλαμβάνει τους γενικά παραδεκτούς κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης. 

Επισκεφτείτε τον Οδηγό πτυχιακών εργασιών

 

Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούνται;

  • ορίζετε το θέμα σας
  • κατανοείτε το θέμα της εργασίας
  • και προσδιορίζετε τις λέξεις-κλειδιά και άλλους σχετικούς όρους που θα χρησιμοποιήσετε κατά την αναζήτηση

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip