Ηλεκτρονικά βιβλία
This is the "Βάσεις Δεδομένων / Άρθρα" page of the "Νοσηλευτική" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Νοσηλευτική   Tags: επιστήμες υγείας, νοσηλευτική  

Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Νοσηλευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Last Updated: Nov 29, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/nursing Print Guide

Βάσεις Δεδομένων / Άρθρα Print Page
  Search: 
 

Αναζήτηση άρθρων στο Google Scholar

Για σύνδεση του υλικού της Βιβλιοθήκης με το Google Scholar επιλέξτε:

Ρυθμίσεις - Σύνδεσμοι Βιβλιοθήκης - Αναζήτηση CUT - επιλογή Cyprus University of Technology - Full Text via CUT Library - Αποθήκευση

Για αποστολή βιβλιογραφίας στο Refworks επιλέξτε:

Ρυθμίσεις - Αποτελέσματα αναζήτησης - Διαχειριστής Βιβλιογραφίας - Refworks - ΑποθήκευσηΑπομακρυσμένη πρόσβαση

Συνδεθείτε με VPN για πρόσβαση εκτός πανεπιστημιακού δικτύου. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες 

Βάσεις Δεδομένων Γενικού Περιεχομένου

 • Academic Search Complete (EBSCO)
  Η Academic Search Complete είναι μια βάση δεδομένων πλήρους κειμένου και καλύπτει θέματα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας, μαζικής επικοινωνίας, ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικών επιστημών, κλπ.
 • Scopus (Elsevier)
  Βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με δυνατότητα σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της Βιβλιοθήκης. Η Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Κοινωνικών Επιστημών.
 • Web of Science
  Βιβλιογραφική βάση του Thomson Reuters που παρέχει πρόσβαση σε 3 ευρετήρια βιβλιογραφικών παραπομπών, τα οποία καλύπτουν θέματα κοινωνικών, θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών:
  - Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
  - Social Sciences Citation Index (SSCI)
  - Science Citation Index Expanded (SCIE)

  Παρέχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου εάν αποτελεί συνδρομή της Βιβλιοθήκης.

Βάσεις Δεδομένων για θέματα Υγείας

 • AHFS Consumer Medication Information (EBSCO)
  AHFS Consumer Medication Information is a trusted source and recognized standard for patient drug information, available in both English and Spanish. Published by the American Society of Health-System Pharmacists, AHFS includes more than a thousand drug information monographs written in lay language for consumers and has been a Top Ten Award Winner in the Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest. This content is updated monthly.
 • BioMed Central
  BioMed Central is an STM (Science, Technology and Medicine) publisher of 220 open access, online, peer-reviewed journals. The portfolio of journals spans all areas of biology and medicine and includes broad interest titles, such as BMC Biology and BMC Medicine alongside specialist journals, such as Retrovirology and BMC Genomics. All original research articles published by BioMed Central are made freely and permanently accessible online immediately upon publication.
 • CINAHL Plus with Full Text (EBSCO)
  CINAHL Plus® with Full Text is a robust collection of full text for nursing & allied health journals, providing full text for more than 770 journals indexed in CINAHL®. This authoritative file contains full text for many of the most used journals in the CINAHL index, with no embargo. CINAHL Plus with Full Text is the core research tool for all areas of nursing and allied health literature. Full text coverage dates back to 1937.
 • Cochrane Library
  The Cochrane Library is a collection of six databases that contain different types of high-quality, independent evidence to inform healthcare decision-making, and a seventh database that provides information about groups in The Cochrane Collaboration. Cochrane Database of Systematic Reviews Cochrane Central Register of Controlled Trials Cochrane Methodology Register Database of Abstracts of Reviews of Effects Health Technology Assessment Database NHS Economic Evaluation Database About The Cochrane Collaboration
 • Health & Safety Science Abstracts
  This database is published in association with the University of Southern California's Institute of Safety and Systems Management and provides a comprehensive, timely survey of recent work relating to public health, safety and industrial hygiene.
 • MIDIRS: Maternity and Infant Care
  Maternity and Infant Care is an important essential resource for academics and healthcare professionals involved in the care of women and infants. This unique database contains over 120,000 references with abstracts to journal articles from over 550 international English language journals, books, and grey literature relating to pregnancy, labor, birth, postnatal care, and neonatal care and the first year of an infant’s life. Database coverage is from the mid-1980s and approximately 1000 records are added to the database per month. The database also includes correspondence and commentary written in response to an article. Many of the records are assigned to one or more of 475 standard searches on key topics in order to provide fast retrieval, using either a code or a browsable index of topics.
 • PsycARTICLES
 • PsycINFO
 • PUBMED
  PubMed comprises more than 21 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.
 

Συμβουλές αναζήτησης

SEARCH TIPS  

Παραδείγματα:

AND αναζητεί και τους δύο όρους smoking AND cancer
OR αναζητεί είτε τον ένα είτε τον άλλο  infants OR babies
NOT αποκλείει τον όρο μετά το not  ulcer NOT pressure
Αναζητήστε τη ρίζα της λέξης με τη χρήση του * nurs* βρίσκει nurse, nurses, nursing
Αναζητήστε για φράση με τη χρήση των εισαγωγικών "..."       small cell carcinoma

 

Παρακολουθείστε το βίντεο με τους τελεστές Boolean (and, or, not) για να μάθετε πως να συνδοιάζετε τις λέξεις κλειδιά ώστε να παίρνετε τα απολέσματα που αναζητάτε!

Επιπλέον οδηγίες για αποτελεσματική αναζήτηση πιο κάτω.

 

Αναζήτηση άρθρων στον Παντογνώστη

Περιορίστε τα αποτελέσματα σας:
Full-Text
Peer Reviewed
 

Αναζήτηση τίτλων περιοδικών

Journals A to Z

Search:
Filter:

 

Εξασφαλίστε την ποιότητα στην εργασία σας

* Χρησιμοποιήστε έγκυρες, επιστημονικές και αξιολογημένες (peer reviewed) πηγές για την εργασία σας, εξασφαλίζοντας έτσι ποιότητα και τεκμηρίωση στα όσα γράφετε.  

* Στις βάσεις Web of Science και Scopus θα βρείτε τι έρευνα έγινε στο θεματικό σας αντικείμενο αλλά και τις αναφορές που συγκέντρωσαν τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν.

SCOPUS refine your research 

Δείτε επίσης

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip