Ηλεκτρονικά βιβλία
This is the "Ελληνικά περιοδικά" page of the "Νοσηλευτική" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Νοσηλευτική   Tags: επιστήμες υγείας, νοσηλευτική  

Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Νοσηλευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Last Updated: Nov 29, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/nursing Print Guide

Ελληνικά περιοδικά Print Page
  Search: 
 
 

Ελληνόφωνα περιοδικά

Cover Art
Νοσηλευτική
Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό νοσηλευτικό περιοδικό, που εκδίδεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.) από το έτος 1962. Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση από την ελληνική βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008), EBSCO (2009) και SCOPUS (2010).
Το Περιοδικό εκδίδεται ανά τρίμηνο και απευθύνεται σε νοσηλευτές -καλύπτοντας όλες τις νοσηλευτικές ειδικότητες- καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματία υγείας.
Σκοπός της έκδοσης του Περιοδικού είναι η συμβολή στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, η προαγωγή της νοσηλευτικής έρευνας, και η βελτίωση της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς.

ISSN 1105-6843

Cover Art
Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά
Το περιοδικό ¨Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά¨ εκδίδεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών και έχει επαγγελματικό και επιστημονικό χαρακτήρα. Οι εκδόσεις του περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες και ανταποκρίσεις που σχετίζονται με τη Νοσηλευτική, τη Μαιευτική, την Υγεία και τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα. Εκδίδεται με συχνότητα 3 τεύχη ετησίως, είναι νομικά κατοχυρωμένο και εγγεγραμμένο στη Διεθνή Τράπεζα Κυπριακών και Κυπρολογικών Εκδόσεων ΜΑΜ, καθώς και στη διεθνή σήμανση ISSN. Από το 2010, το περιοδικό έχει εγγραφεί και είναι πλήρως προσβάσιμο στη συνδρομητική διεθνή βάση δεδομένων EBSCO Publishing.

Cover Art
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
Διμηνιαίο περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Cover Art
Πνεύμων
Επίσημο επιστημονικό όργανο Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας

Cover Art
Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής
Τετραμηνιαία επίσημη επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής

Cover Art
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το περιοδικό «ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» αποτελεί το επίσημο εκδοτικό όργανο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Είναι το μακροβιότερο επιστημονικό περιοδικό στον ελληνικό οδοντιατρικό χώρο.

Cover Art
Εγκέφαλος
Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής

Cover Art
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Το επιστημονικό περιοδικό «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» εκδίδει ηλεκτρονικά ανά τετράμηνο ο Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

Cover Art
Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας
Το περιοδικού απευθύνεται σε όλους τους φορείς που άμεσα (γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.λ.π) ή έμμεσα (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές κ.λ.π) σχετίζονται με την φροντίδα υγείας. Στις σελίδες του περιοδικού υπάρχουν θέματα υγείας από την ενδομήτρια ζωή, την νεογνική, παιδική ηλικία και την ενήλικο ζωή. Έμφαση δίνεται στην πρόληψη από διαταραχές που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τα λοιμώδη νοσήματα, τα τροχαία ατυχήματα κ.λ.π.


Cover Art
Το Βήμα του Ασκληπιού
Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", αποτελεί μια τριμηνιαία έκδοση του τμήματος Νοσηλευτικής Α' του ΤΕΙ Αθήνας. Αναφέρεται σε όλες τις επιστήμες υγείας και δημοσιεύει ανασκοπικές, ερευνητικές εργασίες, ειδικά άρθρα και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, στην ελληνική γλώσσα και βασίζεται σε σύστημα κριτών.

Cover Art
Ελευθώ
Το «Ελευθώ» είναι το επίσημο επιστημονικό μαιευτικό περιοδικό που εκδίδεται από τον ΣΕΜΜ Αθηνών. Δημοσιεύει αποκλειστικά επιστημονικές εργασίες από το χώρο της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και των συναφών επιστημών.

Subject Guide

Profile Image
Μιχάλης Κτωρής
Research papers by michael ktoris
Contact Info
Κιτίου Κυπριανού 38, 3041 Λεμεσός
Κτήριο Paradise, Ισόγειο, γραφείο 110
τηλ: +357-25002367
Send Email
 

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip