Ηλεκτρονικά βιβλία
This is the "Οδηγίες για Βιβλιογραφία" page of the "Νοσηλευτική" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Νοσηλευτική   Tags: επιστήμες υγείας, νοσηλευτική  

Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Νοσηλευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Last Updated: Nov 29, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/nursing Print Guide

Οδηγίες για Βιβλιογραφία Print Page
  Search: 
 
 

Παραδείγματα βιβλιογραφίας με APA και Harvard

Στον οδηγό συγγραφής πτυχιακών και διατριβών θα βρείτε παραδείγματα βιβλιογραφίας σύμφωνα με το APA και το Harvard

Μάθετε περισσότερα

 

Εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας - Mendeley

 mendeley

Το Mendeley είναι ένα ελεύθερο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών καθώς και ένα κοινωνικό ερευνητικό δίκτυο. 

Εισαγωγή εγγράφων, Δημιουργία αναφορών, Οργάνωση της βιβλιοθήκης σας, Δημιουργία δημόσιων / ιδιωτικών ομάδων, Δημιουργία του προφίλ σας. Οι οδηγοί αυτοί βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Mendeley.

  • Mendeley guides

    Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες και παραδείγματα για εγκατάσταση και χρήση του Mendeley ώστε να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία σας.

 

Οδηγίες στα Ελληνικά

 

Εργαλείο δημιουργίας & διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks

  refworks

Η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής στο Refworks  ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας και παραπομπών.

Παρακαλουθείστε το βίντεο και μάθετε πως να δημιουργήσετε λογαριασμό στο RefWorks

 

Αποφύγετε τη λογοκλοπή

Ο όρος Λογοκλοπή αναφέρεται στην ιδιοποίηση μέρους ή ολόκληρου του έργου των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών. Ανεξάρτητα εάν υπάρχει η πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος του έργου, των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών παρουσιάζοντας τα ως δικά μας δημιουργήματα.

 

Banner Λογοκλοπής

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip