Ηλεκτρονικά βιβλία
This is the "Πτυχιακή εργασία" page of the "Νοσηλευτική" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Νοσηλευτική   Tags: επιστήμες υγείας, νοσηλευτική  

Ξεκινήστε την έρευνα σας σε πηγές Νοσηλευτικής με τη βοήθεια αυτής της θεματικής πύλης
Last Updated: Nov 29, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/nursing Print Guide

Πτυχιακή εργασία Print Page
  Search: 
 
 

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

Ο οδηγός έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την συγγραφή μιας εργασίας, θέτοντας τους γενικά παραδεκτούς επιστημονικούς κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα α)με τον τύπο της εργασίας που εκπονείται και β) τις οδηγίες του εκάστοτε τμήματος/επιβλέποντα.

 

 

Συνδεθείτε με το δίκτυο του Πανεπιστημίου!!

Η Βιβλιοθήκη προσβάσιμη και από το σπίτι σου!

Για την ασφαλή σύνδεσή σου με το δίκτυο του Πανεπιστημίου και την πλήρη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Πληκτρολόγησε τη διεύθυνση https://vpn.cut.ac.cy για να συνδεθείς με το δίκτυο του Πανεπιστημίου
  2. επέλεξε το group (πχ. φοιτητής) στο οποίο ανήκεις
  3. πληκτρολόγησε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password)
  4. επέλεξε connect

Eγκαταστήστε το λογισμικό Cisco anyconnect ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο για να είστε πάντα συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Εγκατάσταση λογισμικού Anyconnect

Οδηγίες για εγκατάσταση λογισμικού AnyConnect

 

Αγαπητοί τελειόφοιτοι,

Το σημείο αυτό θα ανανεώνεται συχνά με απαντήσεις σε ερωτήματα που θα δέχομαι κατά καιρούς σε σχέση με την πτυχιακή σας. Επιπλέον δέχομαι εισηγήσεις για εμπλουτισμό της σελίδας με υλικό που σας ενδιαφέρει άμεσα.

Πληροφορίες για την μορφή του κειμένου της πτυχιακής σας καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας.

Καλή επιτυχία,

Χρυσάνθη

 

Πως να κάνω πετυχημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τα πιο κάτω άρθρα θα σας βοηθήσουν ώστε να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ ερευνητικών άρθρων και άρθρων ανασκόπησης (reviews) καθώς και τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για μια πετυχημένη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Γαλάνης, Π. (2012). Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών κειμένων. Νοσηλευτική, 51(3), 242–252. Ανακτήθηκε από: http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=317

Καράσσα, Φ. Β. (2006). Αρχές και μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Ελληνική ρευματολογία, 17(4), 289–297. Ανακτήθηκε από: http://www.ere.gr/_magazines/4t_10_11_12_2006/n1_.pdf

Μπελλάλη, Θάλεια. (2011). Βασικές αρχές και μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης ποσοτικών μελετών. Νοσηλευτική, 50(1), 10–22. Ανακτήθηκε από: http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=250

Πατελάρου, Ευριδίκη, & Μπροκαλάκη, Ηρώ. (2010). Μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης. Νοσηλευτική, 49(2), 122–130. Ανακτήθηκε από: http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=218

Subject Guide

Profile Image
Μιχάλης Κτωρής
Research papers by michael ktoris
Contact Info
Κιτίου Κυπριανού 38, 3041 Λεμεσός
Κτήριο Paradise, Ισόγειο, γραφείο 110
τηλ: +357-25002367
Send Email
 

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip