Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςAPAHarvardASCEChicago
This is the "Κατάθεση πτυχιακών & διατριβών" page of the "Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών   Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή, πτυχιακή  

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Last Updated: May 16, 2017 URL: http://libguides.cut.ac.cy/etds Print Guide

Κατάθεση πτυχιακών & διατριβών Print Page
  Search: 
 
 

Κατάθεση στη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές των φοιτητών.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί σε έντυπη μορφή  ΜΟΝΟ τις διδακτορικές διατριβές.

 

Διαδικασία κατάθεσης

Κατάθεση πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών

Γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος ή στον υπεύθυνο καθηγητή (ακολουθείτε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί από το Τμήμα). 

Κατάθεση διδακτορικών διατριβών

Γίνεται στη Βιβλιοθήκη όπου παραδίδετε τη διατριβή:

- σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένη σε cd με 2 αρχεία: α) το κείμενο της διατριβής, β) την περίληψη

- σε έντυπη μορφή (ακολουθείτε τις οδηγίες βιβλιοδεσίας που δίνονται σε αυτή τη σελίδα) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές υπογράφουν τις Άδειες διάθεσης του περιεχομένου τους στο ΚΤΙΣΙΣ (βλέπε παρακάτω). 

Έντυπα για κατάθεση πτυχιακών & διατριβών

Με την υπογραφή των αδειών οι φοιτητές παραχωρούν άδεια διάθεσης του περιεχομένου των εργασιών τους στο ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου, ΚΤΙΣΙΣ

Οι άδειες υπογράφονται από όλους και κατατίθενται μαζί με το τελικό κείμενο των πτυχιακών εργασιών και διατριβών. 

 

Βιβλιοδεσία διδακτορικών

Η βιβλιοδεσία των αντιτύπων των διδακτορικών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των συγγραφέων και πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προδιαγραφές:

1.     τα αντίτυπα είναι δερματόδετα (με φυσικό δέρμα ή δερματίνη)

2.     το δέρμα είναι χρώματος μπλε σκούρο με ασημένια τυπωμένα στοιχεία

3.     τα στοιχεία του εξωφύλλου αναγράφονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αποφασιστεί  (δείτε το ελληνικό υπόδειγμα ή το αγγλικό υπόδειγμα)  

4.     στη ράχη του αντιτύπου αναγράφονται από κάτω προς τα πάνω τα εξής: 

  • κάτω κάθετα ως προς το μήκος της ράχης της διατριβής γράφεται το έτος ολοκλήρωσης της διατριβής, 3 εκατοστά από το κάτω μέρος
  • 4 εκατοστά πιο πάνω, κάθετα ως προς το μήκος της ράχης της διατριβής, γράφεται το επίθετο και τα αρχικά του ονόματος του συγγραφέα
  •  πάνω κάθετα ως προς το μήκος της ράχης της διατριβής γράφεται η ένδειξη PhD, 3 εκατοστά από το πάνω μέρος 

 

Υπόδειγμα ράχης της δερματόδετης διατριβής

  

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip