Μέθοδοι έρευνας
Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςΕργαλείο δημιουργίας βιβλιογραφίας - Mendeley
This is the "Οδηγίες Βιβλιογραφίας" page of the "Οδηγός για το πρότυπο APA" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός για το πρότυπο APA   Tags: apa, διατριβή, πρότυπο βιβλιογραφίας, πτυχιακή  

Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Last Updated: Mar 4, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/apa_guide Print Guide

Οδηγίες Βιβλιογραφίας Print Page
  Search: 
 
 

Γενικές οδηγίες για τις αναφορές εντός του κειμένου

Το πρότυπο APA ακολουθεί τη μέθοδο "συγγραφέας-ημερομηνία" (author-date) σε ότι αφορά στην αναφορά της πηγής εντός του κειμένου. Σύμφωνα με αυτό το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης της πηγής θα πρέπει να εμφανίζονται στο κείμενο, για παράδειγμα, (Jones, 1998), ενώ παράλληλα θα πρέπει να εμφανίζεται μια πλήρης αναφορά στη λίστα βιβλιογραφίας στο τέλος του εγγράφου.

Όλες οι πηγές που αναφέρονται στο κείμενο θα πρέπει να εμφανίζονται και στη λίστα βιβλιογραφίας στο τέλος του εγγράφου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν παραθέτετε συγκεκριμένο μέρος του έργου αλλά αναφέρεστε στη γενικότερη ιδέα, είτε σε ολόκληρο το βιβλίο, άρθρο ή άλλο έργο, στην αναφορά χρησιμοποιείτε μόνο το συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης και όχι τον αριθμό της σελίδας.

Περισσότερες πληροφορίες 

Publication Manual of APA (6th ed., section 6, pp. 174–179)

Διαβάστε επίσης εδώ

 

Γενικές οδηγίες για τη λίστα βιβλιογραφίας

Η λίστα βιβλιογραφίας εμφανίζεται πάντοτε στο τέλος του κειμένου. Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στον αναγνώστη προκειμένου να εντοπίσει και να ανακτήσει κάθε πηγή η οποία αναφέρεται εντός του κειμένου.

Όλες οι πηγές που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να εμφανίζονται και στη λίστα βιβλιογραφίας και με τον ίδιο τρόπο κάθε καταχώρηση στη λίστα βιβλιογρφίας θα πρέπει να αναφέρεται και εντός του κειμένου. 

Η λίστα με τη βιβλιογραφία θα πρέπει να αρχίζει σε νέα σελίδα. Χρησιμοποιήστε τον τίτλο "Βιβλιογραφία" στο κέντρο (center) και στην κορυφή της σελίδας (μη χρησιμοποιείτε έντονη γραμματοσειρά, υπογράμμιση, ή εισαγωγικά για τον τίτλο). Όλες οι αναφορές θα πρέπει να είναι σε διπλό διάστιχο (line spacing 2,0) ακριβώς όπως και το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου σας. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Publication Manual of APA (6th ed., section 6, pp. 180–183)

Διαβάστε επίσης εδώ

Οδηγίες & παραδείγματα βιβλιογραφίας με το APA

Συμβουλευτείτε τους παρακάτω συνδέσμους και δείτε παραδείγματα και οδηγίες για το πως πρέπει να αναφέρονται οι πηγές εντός του κειμένου και στη λίστα βιβλιογραφίας.  

 

Το εγχειρίδιο APA στη Βιβλιοθήκη

Στη Βιβλιοθήκη θα βρείτε το εγχειρίδιο με όλες τις οδηγίες για το πως να μορφοποιήσετε τη βιβλιογραφία σας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο APA (6η έκδοση).

Cover Art
Publication Manual of the American Psychological Association - American Psychological Association Staff
Call Number: BF76.7 .P83 2010
ISBN: 9781433805615
Publication Date: 2010

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip