Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςAPAHarvardASCEChicago
This is the "Μορφοποίηση βιβλιογραφίας" page of the "Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών   Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή, πτυχιακή  

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Last Updated: May 16, 2017 URL: http://libguides.cut.ac.cy/etds Print Guide

Μορφοποίηση βιβλιογραφίας Print Page
  Search: 
 
 

Βιβλιογραφία με βάση διεθνή πρότυπα

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ πρότυπο για τη βιβλιογραφία; 

Τα διάφορα πρότυπα βιβλιογραφίας χρησιμοποιούνται για σκοπούς ομοιομορφίας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τον αναγνώστη της εργασίας να ανατρέξει στις αρχικές πηγές.  

Πρότυπα Βιβλιογραφίας

Έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί διάφορα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο που δομείται και εμφανίζεται η βιβλιογραφική πληροφορία. Ωστόσο, τα Τμήματα έχουν επιλέξει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα πρότυπα για τη σύνταξη παραπομπών και βιβλιογραφίας στις πτυχιακές εργασίες.

Πιο κάτω θα δείτε τα πρότυπα που έχουν αποφασίσει τα ίδια τα Τμήματα στο Πανεπιστήμιο να ακολουθούν οι φοιτητές τους:

1.Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών: APA

2. Τμήμα Καλών Τεχνών: Chicago, Harvard, MLA, APA

3. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου: APA, Chicago, MLA

4. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού: Harvard, APA

5. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας: Harvard

6. Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων: Harvard

7. Τμήμα Διαχείρισης ΠεριβάλλοντοςHarvard

8. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής: IEEE, Harvard, APA

9. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών: HarvardAPA

10. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής: ASCE

11. Τμήμα Νοσηλευτικής: Harvard, APA 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα καθηγητή, παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του καθηγητή τους.

Μέσα από το εργαλείο Mendeley παρέχεται η δυνατότητα μορφοποίησης των βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί, πχ. Harvard, APA, ASCE, κλπ.  

 

Εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας - Mendeley

 mendeley

Το Mendeley είναι ένα ελεύθερο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών καθώς και ένα κοινωνικό ερευνητικό δίκτυο. 

Εισαγωγή εγγράφων, Δημιουργία αναφορών, Οργάνωση της βιβλιοθήκης σας, Δημιουργία δημόσιων / ιδιωτικών ομάδων, Δημιουργία του προφίλ σας. Οι οδηγοί αυτοί βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Mendeley.

  • Mendeley οδηγός pdf

    Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες και παραδείγματα για εγκατάσταση και χρήση του Mendeley ώστε να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία σας.

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ζητήστε από το βιβλιοθηκονόμο του Τμήματος σας μια προσωπική συνάντηση ή σεμινάριο και μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Mendeley
 

Εργαλείο δημιουργίας & διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks

  refworks

Η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής στο Refworks  ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας και παραπομπών.

Παρακαλουθείστε το βίντεο και μάθετε πως να δημιουργήσετε λογαριασμό στο RefWorks

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip