Θεματικές Πύλες - Browse By Tag
Choose a tag for a list of related guides.

  Search: 
 
μεταπτυχιακή
Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών
by Anna Charalambous, Μιχάλης Κτωρής, Φωτεινή Νικολαΐδου, Αθανασία Παναγιώτου, Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated May 16, 2017
Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή, πτυχιακή
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές ΕΣΔ
by Αθηνά Ευαγόρου - Last Updated Sep 13, 2016
Δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σε ότι αφορά τη μορφή και τη δομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος ΕΣΔ.
Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή
 

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης