Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςAPAHarvardASCEChicago
This is the "Λογοκλοπή" page of the "Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών   Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή, πτυχιακή  

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Last Updated: May 16, 2017 URL: http://libguides.cut.ac.cy/etds Print Guide

Λογοκλοπή Print Page
  Search: 
 
 

Τι είναι η λογοκλοπή;

Ο όρος Λογοκλοπή αναφέρεται στην ιδιοποίηση μέρους ή ολόκληρου του έργου των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών. Ανεξάρτητα εάν υπάρχει πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος του έργου, των ιδεών ή των αντιλήψεων άλλων δημιουργών παρουσιάζοντας τα ως δικά μας δημιουργήματα.

 

Συμβουλές για το πως να αποφύγετε τη λογοκλοπή

Κατά τη συγγραφή μιας εργασίας ή έρευνας είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι πηγές από τις οποίες έχουμε αντλήσει πληροφορίες. Είναι σημαντικό να παρέχετε πλήρεις και οργανωμένες αναφορές για οτιδήποτε χρησιμοποιείτε στην εργασία σας.

Πιο συγκεκριμένα αποφεύγετε τη λογοκλοπή κάθε φορά που:

  1. Παραθέτετε αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις άλλου δημιουργού και τις περικλείετε σε εισαγωγικά «…» αναφέροντας παράλληλα την πηγή από την οποία τις αντλήσατε
  2. Παραφράζετε, δηλαδή παρουσιάζετε με δικό σας λόγο και ύφος κάποια πληροφορία ή επιχειρήματα ενός άλλου συγγραφέα και αναφέρεστε στην πηγή
  3. Συνοψίζετε, δηλαδή χρησιμοποιείτε τα λεγόμενα ή τις ιδέες άλλου συγγραφέα, χωρίς να αλλοιώνετε ή να παραποιείτε τις πληροφορίες και αναφέρεστε παράλληλα στην πηγή σας

Οι αναφορές επιτρέπουν στον αναγνώστη να ανατρέξει άμεσα στην αρχική πηγή ώστε να επαληθεύσει ή και να αντιπαραβάλει τα όσα γράψατε σε σχέση με την πηγή. Επιπλέον του παρέχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτεί άλλες πηγές σχετικές με το θέμα ώστε να προχωρήσει εάν επιθυμεί στην περεταίρω διερεύνηση του.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές αναφορές ενισχύετε την ποιότητα των εργασιών σας αλλά και την ακεραιότητα και την αξιοπιστία σας ως υπεύθυνα και ενεργά μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας. Εξασφαλίζετε την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα των ιδεών και αντιλήψεων σας.
 

Η χρήση αναφορών δεν απαιτείται όταν:

  1. Εκφράζετε τις δικές σας ιδέες και απόψεις. Δική σας ιδέα θεωρείται οτιδήποτε σκέφτεστε από μόνοι σας ή συμπεραίνετε μετά από δική σας έρευνα και αναζήτηση*
  2. Χρησιμοποιείτε ιδέες, θεωρίες ή άλλες πληροφορίες οι οποίες αποτελούν κοινή γνώση, με άλλα λόγια όταν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

* Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικές σας ιδέες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε προηγούμενες εργασίες σας στο παρελθόν, τότε θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτές.

 

Εργαλεία ανίχνευσης λογοκλοπής

Δωρεάν προγράμματα όπου μπορείτε να ελέγξετε την εργασία σας για λογοκλοπή 

Plagiarisma.Net 

Plagiarism Detector

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip