Skip to Main Content
Main site homepage

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών & διατριβών

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής αποτελεί για τους/τις φοιτητές/τριες το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους, οι οποίοι/ες καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και παράλληλα να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν για την εκπόνηση της πτυχιακής ή διατριβής τους.

Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας καθορίζεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια μετά από συζήτηση µε τον/την φοιτητή/τρια. Κάθε μελέτη πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, να είναι σωστά δομημένη, να έχει στοιχεία πρωτοτυπίας και να είναι τεκμηριωμένη.

Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου έχει συντάξει Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας και Διατριβών, ο οποίος ορίζει το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η εργασία. Ο οδηγός έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και περιλαμβάνει τους γενικά παραδεκτούς κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκπονείται και τις οδηγίες του/της επιβλέποντα/ουσας ή του τμήματος.

© Copyright Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου