Skip to Main Content

Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας - LIS 100S: Εβδομάδα 11: Τεχνικές παρουσιάσεων

Παρουσιάζω την εργασία μου

Το θέμα παρουσίαση εργασίας ή έρευνας είναι κάτι που αγχώνει τους περισσότερους φοιτητές. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών τους αφού τους δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητες που θα είναι πολύτιμες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας, δημόσιας ομιλίας και οπτικής επικοινωνίας.

Στη σελίδα αυτή θα βρεις πληροφορίες για:     

 • τί είναι μια παρουσίαση;
 • ποιες είναι οι βασικές αρχές για να είναι πετυχημένη;
 • τι πρέπει να αποφεύγω σε μια παρουσίαση;
 • ποια δομή πρέπει να έχει η παρουσίαση μιας επιστημονικής έρευνας ή εργασίας;
 • πώς μπορώ να τηρήσω τα χρονοδιαγράμματα που έχω στη διάθεση μου;

 

Εάν προγραμματιστείς σωστά σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση θα αισθανθείς πιο έτοιμος και σίγουρος για τον εαυτό σου.

Τι είναι η παρουσίαση;

Είναι η προφορική παρουσίαση μιας εργασίας ενώπιον κοινού. Είναι μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ ομιλητή και κοινού.

Μέσω της αλληλεπίδρασης με το κοινό (ακαδημαϊκό ή συμφοιτητές) μπορείτε να αποκτήσετε άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία και τις ιδέες σας.

Σκοπός παρουσίασης: η βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας & εκπαίδευσης για δημόσιες ομιλίες.

Πώς ξεκινώ να παρουσιάζω;

 • Καλωσόρισε τους ακροατές σου
 • Σύστησε τον εαυτό σου
 • Ανακοίνωσε το θέμα της εργασίας σου
 • Σύντομη περιγραφή (outline) της παρουσίασης
 • Δώσε οδηγίες για την υποβολή ερωτήσεων από το κοινό (κατά τη διάρκεια ή στο τέλος)

Τι πρέπει να αποφεύγω;

 1. Πολλές πληροφορίες σε κάθε διαφάνεια: το αποτέλεσμα θα είναι είτε να μιλάς πολύ γρήγορα είτε να διαβάζεις κάθε λέξης της διαφάνειας
 2. Κρατάς σημειώσεις με αποτέλεσμα να παρασύρεσαι και να τις διαβάζεις. Συμβουλή: χρησιμοποίησε καρτέλες με τις κυριότερες πληροφορίες του περιεχομένου των διαφανειών. Μην ξεχάσεις να αριθμήσεις τις καρτέλες!
 3.  "Θορυβώδεις διαφάνειες": Προσοχή στα ηχητικά εφέ και τις κινούμενες εικόνες! Πρόσθεσέ τα όπου χρειάζεται.
 4. Ανάλυση πινάκων: απέφυγε να διαβάζεις όλες τις πληροφορίες του πίνακα που παρουσιάζεις. Εστίασε στις σημαντικότερες πληροφορίες. Ο ακροατής μπορεί να διαβάσει τα υπόλοιπα.
 5. Κρατάς αντικείμενα που κάνουν θόρυβο πχ. στυλό. Περιορίσου στις καρτέλες σημειώσεων σου.

Το μυστικό είναι...

practice

practice

practice

Βασικές αρχές για πετυχημένες παρουσιάσεις

 • Απλά και καθαρά: χρήση bullets για απαρίθμηση βασικών σημείων
 • Περίγραμμα εργασίας (ατζέντα) στην αρχή της παρουσίασης
 • Αποφυγή οπτικοακουστικού κειμένου και εφέ κίνησης στην ίδια διαφάνεια
 • Μεγάλη γραμματοσειρά (fond size 30)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων με χρήση πινάκων και διαγραμμάτων όπου χρειάζεται
 • Κατανοητοί τίτλοι γραφικών/πινάκων
 • Μιλάμε αργά και καθαρά
 • Οπτική επαφή με το κοινό
 • Δεν διαβάζουμε τις διαφάνειες!
 • Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Τί πρέπει να περιλαμβάνει μια παρουσίαση εργασίας/έρευνας

Slide 1

Σκοπός και θέμα εργασίας.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Slide 2

Ερευνητικό ερώτημα ή ερευνητική υπόθεση.

Slide 3

Μεθοδολογία έρευνας: δείγμα της έρευνας, περιγραφή συσκευής ή υλικού που χρησιμοποιήθηκε, σχεδιασμός της έρευνας, διαδικασία συλλογής δεδομένων (περιγραφή πειραματικής διαδικασίας, στατιστικές μέθοδοι και στατιστικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε).

Slide 4

Αποτελέσματα: Καταγραφή σημαντικότερων ευρημάτων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. Παρουσίαση κυριότερων στατιστικών υπολογισμών.

Δεν γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων ούτε σύγκριση με άλλες έρευνες.

Slide 5-7

Παρουσίαση αποτελεσμάτων με τη χρήση πινάκων/διαγραμμάτων.

Slide 8

Συζήτηση - ερμηνεία - σχολιασμός: Σχολιασμός με την επαναδιατύπωση του σκοπού της έρευνας και των ερευνητικών υποθέσεων ή ερωτημάτων.Τα αποτελέσματα στηρίζουν τις αρχικές υποθέσεις ή όχι; Σύγκριση ευρυμάτων μελέτης με άλλες έρευνες (διαφορές - ομοιότητες). Τι νέο και σημαντικό προκύπτει από την παρούσα έρευνα;

Slide 9

Συμπεράσματα: λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της μελέτης καθώς και τυχόν περιορισμοί που προέκυψαν. Αναφορά συγκεκριμένων προτάσεων για μελλοντική έρευνα και πρακτική εφαρμογή. Πιθανά ερωτήματα που προέκυψαν μέσα από την έρευνα.

Slide 10

Επίλογος: Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν.

Slide 11

Λίστα βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε στην παρουσίαση.

Slide 12

Ευχαριστίες: ευχαρίστησε τους ακροατές σου. Δώσε χρόνο για ερωτήσεις. 

Χρήση εικόνων σε μια παρουσίαση

Οι εικόνες δίνουν μια επιπρόσθετη δυναμική σε μια παρουσίαση. Όμως θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι περισσότερες φωτογραφίες ή εικόνες που βρίσκεις στο διαδίκτυο υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα (πχ. Creative Commons). Καλό θα ήταν να χρησιμοποιείς εικόνες ελεύθερες στο διαδίκτυο ή που καλύπτονται από τις συγκεκριμένες άδειες αλλά επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου τους.

Παρακάτω προτείνονται ιστοσελίδες που καλύπτονται από τις άδειες Creative Commons:

Creative Commons Search

Unsplash

Χρονοδιάγραμμα εργασίας

 1. Υπολόγισε τον χρόνο που έχεις στη διάθεση σου και δημιούργησε τις ανάλογες διαφάνειες (slides). Εάν είναι πολλά θα αναγκαστείς να μιλάς πολύ γρήγορα και δεν θα γίνει κατανοητό το μήνυμα που θέλεις να μεταδόσεις. Εάν είναι πολύ λίγα θα χρειαστεί να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στο καθένα δίνοντας περιττές πληροφορίες.
 2. Υπολόγισε περίπου ένα λεπτό (1') για κάθε διαφάνεια.
 3. Κάνε πρακτική εξάσκηση στο σπίτι για να είσαι σίγουρος για την διάρκεια της παρουσίασης σου.
 4. Υπολόγισε χρόνο για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις.

Προτεινόμενα βιβλία

Successful Presentation Skills

Πρακτικές συμβουλές για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όταν κάνουν μια παρουσίαση. Ιδανικό για κάθε ομιλητή που θέλει να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Presentation Skills : Captivate and Educate Your Audience

Η υπέρβαση του άγχους, η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, η καθαρή ομιλία και η δημιουργία ενθουσιασμού είναι δεξιότητες που όλοι πρέπει να ενισχύσουν. Τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η υιοθέτηση της σωστής τεχνικής και στη συνέχεια η συνεχής εξάσκηση για να τελειοποιήσετε αυτά που έχετε μάθει.

Presentations - Smart Skills

Ένας οδηγός που παρέχει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις παρουσιάσεις σας.

© Copyright 2020 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης